เคล็ดลับเลือกรองเท้าให้เหมาะและการดูแลเท้าอย่างถูกวิธี

9alghavfd61

รองเท้าเป็นสิ่งสำคัญที่ทำหน้าที่ในการปกป้องเท้าจากสภาพแวดล้อมต่างๆ ช่วยรองรับน้ำหนักและป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับเท้า ซึ่งการเลือกซื้อรองเท้านั้นจะต้องพิจารณาถึงรองเท้าที่ช่วยดูแลสุขภาพเท้า ป้องกันอาการปวดหรือการบาดเจ็บต่างๆมากกว่าการเลือกรองเท้าจากดีไซน์ภายนอกที่มีความสวยงามเพียงอย่างเดียว